Rechten & Plichten

In de periode dat u behandeld wordt heeft zowel de huidtherapeut als u rechten en plichten.

 

Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept ontstaat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen beide partijen. Hierbij is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. In de WGBO zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u recht op het krijgen van informatie in begrijpelijke taal. Ook hebt u recht uw medische dossier, dat door de huidtherapeut moet worden bijgehouden, in te zien. De huidtherapeut dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaren.

 

Er wordt van u verwacht dat u de huidtherapeut goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van uw problematiek. Een andere belangrijke plicht is de betalingsplicht.

 

Tenslotte heeft de huidtherapeut het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag zij weigeren een behandeling uit te voeren.

Achtergrondfoto