Kwaliteit

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Huidzorg Delft is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Door de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten wordt een aantal kwaliteitseisen aan de beroepsgroep opgelegd. Hierbij hoort onder andere het volgen van nascholing en ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister.

 

Kwaliteitsregister Paramedici

Bij registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici wordt gecontroleerd of de beroepsbeoefenaar voldoet aan de opleidingseisen die beschreven staan in de Wet BIG artikel 34.

 

Dutch Aesthetic Laser Association

Huidzorg Delft is aangesloten bij de DALA.  De DALA staat voor Dutch Aesthetic Laser Association en is de enige Nederlandse beroepsvereniging die zich serieus inzet voor de kwaliteit van laser, licht en op energie gebaseerde behandelingen.  De ontwikkelingen  volgen elkaar in snel tempo op en worden door heel veel behandelaars aangeboden. Niet iedere behandelaar is wettelijk bevoegd om deze technieken uit te voeren en door gebrek aan overheidstoezicht is het noodzaak geworden een beroepsvereniging op te richten waarin zich, in deze technieken gespecialiseerde en bevoegde, behandelaars kunnen verenigen.

 

Netwerk huidtherapie na brandwonden

 Speciaal voor mensen met brandwondenlittekens zijn er huidtherapeuten die de post-hbo opleiding 'Huidtherapie na Brandwonden' hebben gevolgd. Deze opleiding is ontwikkeld door Hogeschool Utrecht in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting en specialisten uit de Nederlandse en Belgische brandwondenzorg. Huidtherapeuten met deze opleiding kunnen bijvoorbeeld helpen met litteken-, camouflage- en oedeemtherapie.

 

Wet bescherming persoonsgegevens

Huidzorg Delft hecht grote waarde aan uw privacy. Gegevens met betrekking tot de cliënt worden door de huidtherapeut opgenomen in een persoonsregistratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”). De huidtherapeut en eventuele betrokkene bij de behandeling (verwijzer, stagiaire, waarnemer en/of medewerker) verstrekt geen persoonlijke en medische gegevens aan derden zonder daarvoor toestemming van de cliënt te vragen.

Achtergrondfoto