Betaling

Omdat de vergoedingen sterk verschillen per verzekering is het voor ons onmogelijk om de behandelingen rechtstreeks te declareren bij de verzekeringen. Vandaar dat u de behandeling eerst zelf in de praktijk moet betalen, u krijgt dan een kwitantie mee die u zelf kunt declareren bij uw ziektekostenverzekeraar.

 

De betalingen van oedeemtherapie worden wel rechtstreeks bij uw verzekering ingediend.

Achtergrondfoto